Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Historia_REY - Finlands ambassad, Reykjavik : Ambassaden : Historia

FINLANDS AMBASSAD, Reykjavik

Finnska sendiráðið
Box 1060, IS-121 Reykjavik, Island
E-post: sanomat.rey@formin.fi
Tel: +354 - 5100 100
Íslenska | Suomi | Svenska | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 

Historia

Grundandet av ambassaden

Diplomatförhållandena mellan Island och Finland knöts den 15.8.1947. Representationen sköttes i början från Oslo av Finlands ambassad i Norge. Finlands ambassad började sin verksamhet i Reykjavik 1.9.1982. Island var då det enda nordiska landet som Finland inte ännu hade en bestående representation i. Centralt för ambassadens verksamhet var att utveckla de bilaterala relationerna mellan länderna.  Från början var verksamheten inriktad på nordiska ärenden samt att stärka Finlands närvaro i Island. Ambassaden ansvarade för den politiska och handelspolitiska rapportering gällande Island samt för befrämjandet av de politiska relationerna och kulturrelationerna mellan länderna. Huvudansvaret för befrämjandet av handelsförbindelserna och exporten ända till 1990-talet hade dock den handelsenhet som fanns i samband med ambassaden i Oslo.

Bilaterala relationerna mellan Island och Finland

Relationen mellan Finland och Island är bra och problemfri. Trots Islands föga storlek är landet politiskt betydelsefullt för Finland, i synnerhet med det nordiska samarbetet i åtanke. Det har inte heller förekommit tvister mellan länderna gällande fiske, vilket återspeglar sig i de billaterala politiska relationerna. Island grundade ambassaden i Helsingfors år 1997. Tidigare sköttes ärenden som berörde Finland genom Islands ambassad i Sverige.

Ambassadbyggnaden

Ambassadens lokaliteter var till en början belägna i Hotell Saga. I juni år 1983 flyttade ambassaden till hyrda utrymmen i handelskammarens byggnad (Hus Verslunnarinnar). Utrymmena blev snabbt för trånga och man beslöt att köpa en fastighet.  Efter ett par års sökande fann ambassaden år 1988 ett utrymme som var lämpligt som ambassadbyggnad på Túngata 30. Ambassaden finns fortsättningsvis på denna adress. Ambassaden är byggd år 1929 och den köptes av en förmögen partihandlares arvingar. Byggnaden är av kulturhistoriskt värde och är därför skyddad.

Finska representationen i Island

Stationeringsort Oslo: 

 • P.K. Tarjanne, envoyé 1947 - 1950
 • Eduard Hjalmar Palin, envoyé 1950 - 1958
 • Tyyne Leivo-Larsson, envoyé 1958 - 1964, ambassadör 1964 - 1965 
 • Pentti Suomela, ambassadör 1966 - 1972 
 • Olavi Munkki, ambassadör 1973 - 1976 
 • Lars Lindeman, ambassadör 1976 - 1982

Stationeringsort Reykjavik:

 • Martin Isaksson, ambassadör 1.10.1982 - 31.7.1985
 • Anders Huldén, ambassadör 1.8.1985 - 31.8.1989
 • Håkan Branders, ambassadör 1.9.1989 - 31.5.1993
 • Tom Söderman, ambassadör 1.6.1993 - 31.3.2000
 • Timo Koponen, ambassadör 1.4.2000 - 30.9.2004
 • Kai Granholm, ambassadör 1.10.2004 - 31.8.2008
 • Hannu Hämäläinen, ambassadör 1.9.2008 - 30.11.2010
 • Ari Tasanen, chargé d'affaires a.i. 1.12.2010 - 31.8.2011
 • Irma Ertman, ambassadör 1.9.2011 - 31.8.2014
 • Valtteri Hirvonen, ambassadör 1.9.2014 -

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 5.11.2014


© Finlands ambassad, Reykjavik | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter